Hemstädning Umeås Miljöpolicy

Vår miljöpolicy

Hemstädning Umeås Miljöpolicy

Långsiktighet är ett ord som vi på Hemstädning Umeå verkligen har tagit fasta på. För oss är det ett ord som stämmer in på alla områden av vår verksamhet: allt från hur vi vill bygga långsiktiga relationer och samarbeten med kunder till hur vi utbildar och värnar om våra duktiga medarbetare, för att dem ska trivas i företaget.

Här nedan följer några punkter ur vår miljöpolicy:

Långsiktighet gäller också vår syn på hur man handskas med miljön.

Att anpassa städning och andra tjänster efter miljön, och inte tvärtom, är en självklarhet för oss.

 • I vår dagliga städning använder vi endast miljöcertifierade produkter (när kraftigare kem krävs är vi noga med att aldrig använda mer än vad som är nödvändigt).
 • Vi utbildar all vår personal angående vår miljöpolicy samt grundläggande allmän miljöhänsyn som vi uppmuntrar dem att följa även utanför arbetet.
 • Vi städar och sköter om golv och inventarier etc. i fastigheter på så vis att deras livslängd förlängs och därmed minskar onödig merkonsumtion.
Handlingsplan:

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande:

 • En modern, bränsleeffektiv och miljövänlig fordonspark.
  Vid utbyte eller nyanskaffning av fordon beaktas alltid gällande miljökrav, de fordon som bäst efterlever och underskrider dessa krav prioriteras i inköpsprocessen.
 • Användning av bästa möjliga bränsle och minskad bränsleförbrukning
  Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen.
 • Källsortering av avfall
  Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning
 • Miljöanpassade inköp.
  Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras vid personalmöten en gång per månad.
 • Miljökrav på våra produkter och tjänster
  De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnet material, där så är möjligt. Ett av företagets mål är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen.
 • Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer
  Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten en gång per månad där också ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.
Telefon: 090-77 88 82
Måndag - Söndag 07:00 - 23:00
Boka hemstädning
Nöjd kund-gatranti
Nöjda kunder är det absolut viktigaste! För nöjda kunder betyder att vi har gjort ett bra jobb. Läs mer

kampanj
Ta del av våra erbjudanden, Ni hittar dem på första sidan (Startsidan), Just nu har vi 50% rabatt på första hembesök Läs mer rutavdrag
Sedan sommaren 2007 har du som privatperson chans att utnyttja möjligheten till skatteavdrag för hushållsnära tjänster Läs mer
Har du frågor?

Ditt meddelande skickades framgångsrikt!

Något gick fel, försök och skicka in formuläret igen.